Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

Municipiul Sfântu Gheorghe este beneficiarul unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional de Capacitate Administrativă, al cărei obiectiv constă în implementarea proiectului: ”Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”.

Obiectivul general al proiectului consta în implementarea unor măsuri de simplificare, atât din perspectiva back-office, cât și front-office pentru serviciile publice  furnizate exclusiv de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. Introducerea măsurilor de digitalizare și oferirea accesului online la serviciile publice în Municipiul Sfântu Gheorghe va simplifica în mare măsură activitatea derulata de personalul din cadrul primăriei, va conduce la o comunicare mult mai bună între compartimentele Primăriei, eficientizarea activității, eliberarea documentelor o să dureze mai puțin și astfel și procedurile orientate către cetățeni vor fi optimizate în concordanța cu SCAP- Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020.

Proiectul contribuie în mod direct la atingerea obiectivului specific al liniei de finanțare și la atingerea rezultatelor și indicatorilor stabiliți.

Prin implementarea prezentului proiect se vor implementa proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, în Municipiul Sfântu Gheorghe. De asemenea proiectul contribuie la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare generând o autoritate publică sprijinită pentru introducerea de măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni.  Prezentul proiect de simplificare are în vedere reducerea poverii pentru utilizatori (front-office), concomitent cu adaptarea și simplificarea funcțiilor și procedurilor suport (back-office), fiind dublate de o analiză a sistemului și, acolo unde este cazul, de o regândire/ajustare a acestuia.