Servicii de consultanta pentru evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica pentru incheierea unui Acord-cadru de „Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APIA”

Activităţi desfăşurate:


Analiza si evaluarea tuturor documentelor ofertei, inclusiv DUAE si documentelor depuse in justificarea DUAE;

Prezentarea unor rapoarte de evaluare intermediare in care sa se propuna solicitarile de clarificari necesare pentru evaluarea completa a ofertei;

Formularea solicitarilor de clarificare catre ofertant pentru oferta tehnica, acolo unde este cazul;

Evaluarea cerintelor de personal si intocmirea unui raport de evaluare pentru oferte din acest punct de vedere;

Evaluarea ofertei tehnice si intocmirea unui raport de evaluare pentru oferta din acest punct de vedere;

Evaluarea ofertei financiare si intocmirea unui raport de evaluare pentru oferta din acest puct de vedere;

Evaluarea factorilor de atribuire si stabilire punctaj pentru oferta;

Intocmirea unui raport de evaluare final pentru ofertant in care sa fie mentionate conformitatile/ neconformitatile din oferta si raspunsurile la clarificari, fata de documentatia de atribuire;

Formularea raspunsurilor la eventualele contestatii depuse si participarea la clarificarea aspectelor contestate in relatia cu CNSC/ instante judecatoresti, daca este cazul.