Servicii de consultanta pentru elaborarea si depunere cererilor de finantare si a anexelor eferente pentru obiective de investitii ce pot fi finantate prin POR 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”