Servicii de mentorat pentru pentru 10 beneficiari ai ajutorului de minimis în cadrul proiectului KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani, POCU/138/4/1/114630

Obiectivul contractului este reprezentat prestarea de servicii de mentorat pentru pentru 10 beneficiari ai ajutorului de minimis în cadrul proiectului KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani, POCU/138/4/1/114630.

In vederea selectarii celor 10 beneficiari, s-a organizat, in cadrul activitatii A3 Susţinerea antreprenoriatului in cadrul comunităţii marsinalizate Razvani, inclusiv a ocupării pe cont propriu un concurs de idei de afaceri. Cei 10 beneficiari selectati in urma acestui concurs au primit o finantare de  maxim 111.557,50 lei pentru finanţarea planurilor de afaceri cu care s-au înscris.

Serviciile de mentorat, ce fac obiectul contractului, sunt adresate celor 10 beneficiari ai ajutorului de minimis.

Obiectivele specifice ale contractului sunt:

  • Prestarea de servicii de mentorat in cadrul unui workshop specializat numit „Viitori antreprenori” pentru cei 10 beneficiari ai ajutorului de minimis, ce au beneficiat fiecare de 49 de ore de mentorat pe parcursul a 7 zile.
  • Prestarea de servicii de mentorat in vederea susţinerii implementării planului de afaceri pentru fiecare dintre cei 10 beneficiari, unde au fost alocate 30 ore/ luna pentru fiecare beneficiar, respectiv 360 ore/ beneficiar pe parcursul a 12 luni de implementare a planului de afaceri.