Servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare in conformitate cu ghidul solicitantului aferent Lotului 1„Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”