Sprijin pentru aplicatii informatice

“Servicii pentru sprijinirea finalizării procesului de desemnare în contextul finalizării cerinţelor pentru aplicaţiile informatice”

Activităţi desfăşurate:

Sprijinirea Ministerul Fondurilor Europene în finalizarea procesului de desemnare în contextul finalizării aplicaţiilor informatice MySMIS 2014 şi SMIS2014+, prin susţinerea procesului de transpunere a analizei procedurilor specifice programelor operaţionale în fluxuri şi roluri armonizate şi eficiente, în scopul transpunerii acestora în regim de urgenţă în specificaţii tehnice, dar şi prin susţinerea definitivării procedurilor şi descrierii de sistem cu integrarea elementelor de utilizare a aplicaţiilor informatice.

Perioada contractuală: octombrie 2016 – ianuarie 2017