Verificare achizitii publice

Servicii de consultanță acordate ACP in domeniul verificarii achizitiilor publice si ingineri consultanti in domeniul verificarii contractelor de lucrari de tip FIDIC

Activităţi desfăşurate:

  • asigurarea de expertiză şi asistenţă tehnică suplimentară în vederea realizării verificărilor necesare certificării declarațiilor intermediare finale și declarațiilor finale pentru perioada de programare 2007-2013, la nivelul tuturor Programelor Operaționale, îmbunătățindu-se calitatea și eficiența activității ACP și implicit protejarea intereselor financiare ale bugetului național și ale bugetului Uniunii Europene;
  • Sprijinirea ACP în procesul de efectuare a verificărilor la fața locului, cu prilejul închiderii programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, asupra procedurilor de achiziție publică derulate de către beneficiari.
  • Verificărea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții și a eligibilității cheltuielilor aferente contractelor de lucrări incluse în cererile de rambursare din declarațiile de cheltuieli, la solicitarea Autorității de Certificare și Plată, în funcție de necesitățile identificate și comunicate de către aceasta în baza listelor de verificare specifice.

Perioada contractuală: iulie 2016 – noiembrie 2016

Category: Consultanță în achiziții

Date: iulie 2016 – noiembrie 2016

Client: Autoritatea de Certificare și Plată