Expertiza tehnica POC 2.2.1

“Servicii de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor depuse în cadrul axei 2 POC acţiunea 2.2.1.”

Activităţi desfăşurate:

  • Evaluarea tehnica – economica a proiectelor depuse pe Prioritatea de Investiţii 2 , acţiunea 2.2.1 aferentă Axei II, POC 2014-2020 şi crearea premizelor atingerii unei rate de absorţie ridicată pentru perioada de programare 2014 -2020
  •  Evaluarea caracterului inovativ si evaluarea tehnico-economica a proiectelor care demonstrează acest caracter
  • Efectuarea de reevaluări în cazul eventualelor contestaţii
  • Prezentarea de recomandări către OI cu privire la soluţionarea probemelor care pot aparea în cadrul procesului de evaluare şi implementare

Perioada contractuală: decembrie 2016 – martie 2017

Category: Asistență tehnică

Date: decembrie 2016 – martie 2017