Servicii de consultanta si asistenta in evaluarea proiectelor propuse spre finantare in cadrul Axelor Prioritare 1-11 din cadrul POR 2014-2020

Activitati desfasurate:

  • Evaluarea cererilor de finantare supuse spre finantare in cadrul Axelor prioritare 1-10 ale POR 2014-2020, din punct de vedere tehnic si financiar;
  • Furnizarea, la solicitarea AM, de opinii asupra contestatiilor depuse de catre solicitantii de finantare cu privire la procesul de evaluare tehnica si financiara.