Servicii integrate pentru sprijinirea antreprenorilor prin consultanta si mentoring

Obiectivul contractului este  reprezentat de prestarea la un inalt nivel de calitate a serviciilor integrate pentru sprijinirea antreprenorilor prin consultanta si mentoring pentru implementarea subactivitatii 3.1 Formare antreprenor, din cadrul proiectului „PROCOMUNITATE – Intervenţii integrate la nivelul comunităţii marginalizate Vlad Tepes, pentru reducerea numărului de persoane aflate in sărăcie si pentru incluziunea lor sociala.”

Obiectivele specifice ale contractului sunt:

  • Asigurarea consultantei pentru depunerea a 40 de planuri de afaceri pentru 40 de potentiali antreprenori in 3 luni de la emiterea ordinului de incepere pentru contract in confomitate cu metodologia propusa
  • Asigurarea de consultanta pentru implementare si mentoring in dezvoltarea afacerilor pentru 15 antreprenori selectati pentru o perioada de 12 luni in confomitate cu metodologia propusa