Asistenta in implementarea proiectului sau Managementul de Proiect, precum si asistenta pentru realizarea achizitiilor publice

Activitati desfasurate:

  • Furnizarea de consultanti experimentati in echipa de implementare;
  • Furnizarea catre client a unui calendar cu toate activitatile pe care trebuie sa le intreprinda si datele acestora, precum si modele de documente de intocmit in relatia cu AM;
  • Consultanta in elaborarea documentatiilor de atribuire, emiterea de recomandari, consultanta oferita in perioada de evaluare a ofertelor, la incheierea contractelor si/sau la emiterea unor posibile acte aditionale;
  • Consultanta in elaborarea documentelor de raportare si de monitorizare ale proiectului in perioada de durabilitate a acestuia;
  • Elaborarea cererilor de plata / rambursare pe baza documentelor justificative primite de la Achizitor.