Servicii de business coaching si sprijin in realizarea planificărilor strategice pentru IMM-uri

Obiectivul contractului este  reprezentat de prestarea la un inalt nivel de calitate a serviciilor integrate pentru business coaching si sprijin in realizarea planificărilor strategice pentru IMM in cadrul proiectului “ Implementarea instrumentelor de imbunatatire a competentelor profesionale pentru sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor cu activitate in domeniile SNC/SNCDI – Sustinem IMM”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.8 – Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, cod proiect: POCU/227/3/8/117183.

Obiectivele specifice ale contractului sunt:

  • Asigurarea consultantei pentru imbunatatirea competentelor in plan profesional si antreprenorial a grupului tinta prin realizarea planificarii strategice pentru 46 de IMM-uri si business coaching pentru 10 manageri si 18 antreprenori pana la finalizarea implementarii contractului.
  • Cresterea competentelor pentru 10 manageri prin activitati de business coaching realizate in perioada de implementare a contractului.
  • Cresterea competentelor pentru 18 antreprenori prin activitati de business coaching realizate in perioada de implementare a contractului.
  • Sprijinirea a 46 de intreprinderi din domeniile SNC/SNCDI privind planificarea strategica realizate in perioada de implementare a contractului.
  • Realizarea a 46 de planificari strategice pentru intreprinderile inscrise in proiect realizate in perioada de implementare a contractului.

Indeplinirea obiectivelor contractului a ajutat beneficiarul contractului, U.S.A.M.V.-Bucuresti, sa implementeze urmatoarele activitati si sub-activitati aferente proiectului POCU/227/3/8/117183:

  •  Activitati privind imbunatatirea competentelor in plan profesional si antreprenorial a grupului tinta;
  •  Cresterea competentelor managerilor prin organizarea de conferinte, activitati de business coaching si cursuri de formare profesionala;
  •  Cresterea competentelor antreprenorilor prin derularea programelor de formare profesionala, organizarea de conferinte si activitati de business coaching;
  •  Sprijinirea intreprinderilor din domeniile strategica SNC/SNCDI privind planificarea strategica;
  • Sprijin pentru realizarea planificarilor strategice pentru intreprinderile inscrise in proiect.