Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor

Activitati desfasurate:

 • Alegerea procedurilor de atribuire;
 • Publicarea extraselor din PAAP in SICAP;
 • Actualizare PAAP;
 • Elaborarea Documentatiei de atribuire, respectiv a fisei de date a achizitiei, modelelor de formulare;
 • Elaborarea strategiei de contractare pentru procedurile de achizitie publica;
 • Asistenta si suport pentru elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari catre ofertanti;
 • Consultanta, suport si elaborarea evaluarii ofertelor tehnice si la intocmirea rapoartelor de conformitate ale propunerilor tehnice;
 • Consultanta si suport la evaluarea factorilor de atribuire si la stabilirea punctajului pentru oferte;
 • Elaborarea raportului procedurii de atribuire;
 • Intocmirea dosarului achizitiei publice;
 • Asistenta in perioada de derulare a procedurii de atribuire;
 • Transmiterea in SICAP spre validare de catre ANAP a documentatiilor de atribuire / a anunturilor de participare / participare simplificata / a raspunsurilor si/sau a solicitarilor de clarificari / a anunturilor de tip erata / a declaratiei privind participantii la procedura / a deciziilor CNSC / a aunturilor de atribuire;
 • Identificarea produselor/serviciilor/lucrarilor in catalogul electronic al SICAP;
 • Alte activitati de asistenta si suport in domeniul achizitiilor publice necesare institutiei;
 • Consultanta pentru stabilirea criteriilor de calificare si selectie a ofertantilor si stabilirea criteriului de atribuire si generare DUAE.