Evaluare proiecte POR Sud-Muntenia

„Servicii de evaluare a cererilor de finantare depuse in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud-Muntenia

Activităţi desfăşurate:

Sprijinirea Organismului Intermediar din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia şi implicit a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin furnizarea de expertiză specializată în evaluarea fezabilităţii, maturităţii şi gradului în care cererile de finanţare depuse în cadrul Axelor prioritare 2, 3, 5, 6 si 7 ale POR răspund obiectivelor acestui program, formularea de recomandări promotorilor acestor proiecte în vederea îmbunătăţirii acestora precum și formularea unor opinii cu privire la indeplinirea de catre solicitant a recomandarilor formulate de catre evaluatorii independenti in etapa de evaluare tehnico-financiară

Perioada contractuală: martie 2017 – prezent

Category: Asistență tehnică

Date: martie 2017-prezent

Client: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia