Evaluare proiecte POR Nord-Vest

“Servicii de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 in Regiunea Nord – Vest”

Activităţi desfăşurate:

  • Sprijinirea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord – Vest in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin furnizarea de expertiza specializata pentru evaluarea din punct de vedere tehnic si financiar a proiectelor depuse in cadrul axelor prioritare ale POR 2014-2020, in cadrul Axelor 1 – 10.
  • Evaluarea gradului in care proiectele raspund la realizarea obiectivelor specific ale POR si prioritatilor de investitii; calitatea, maturitatea si sustenabilitatea acestora; respectarea principiilor privind dezvotlarea durabila, egalitatea de sanse, de gen, nediscriminarea; complementaritatea cu alte investitii, capacitatea financiara si operationala a solicitantului, concordanta cu documentele strategice relevante si concentrarea strategica a investitiilor.
  • Evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar și din punct de vedere a temelor orizontale a cererilor de finanțare și a documentației tehnice aferente (unde este cazul), inclusiv efectuarea vizitei pe teren
  • Evaluarea pe teme specifice a cererilor de finanțare și a documentației tehnice aferente
  • Formularea punctelor de vedere de specialitate / opiniilor în cadrul procesului de soluționare a contestațiilor

Perioada contractuală: mai 2017-prezent

Category: Asistență tehnică

Date: mai 2017-prezent

Client: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Vest