Servicii de expertiza de specialitate pentru activitatile de control, rambursare si verificare achizitii

Obiectivele specifice  constau in:

  • Sprijinirea activitatii de verificare a posibilelor suspiciuni de neregula si frauda pentru proiectele finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE, Axa III – TIC pentru sectoarele privat si public pentru acordarea de expertiza de specialitate;
  • Emiterea de puncte de vedere on the desk asupra solicitarilor de clarificare a suspiciunilor primite pentru proiectele finantate prin Programul Operational Competitivitate – POC – Axa 2 pentru acordarea de expertiza de specialitate.
  • Sprijinirii activitatii de management financiar verificari achizitii si verificari la fata locului/sediul OIPSI la nivelul proiectelor Axei Prioritare 2 aferenta POC si a proiectului major RoNet pentru acordarea de expertiza de specialitate.