Servicii de consultanta si asistenta de specialitate si intocmire a documentatiilor necesare pentru managementul proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare scoala gimnaziala nr.1, Dragos Voda, Judetul Calarasi”

Principalul obiectiv il reprezinta consultanta  si asistenta tehnica pentru elaborarea rapoartelor de progres, pentru pregatirea cererilor de prefinantare/ rambursare/ plata, pentru actualizarea planului de achizitii si pregatirea documentatiilor de atribuire conform planului, pentru transmiterea de notificari si acte aditionale (daca este cazul) in vederea modificarii cererii de finantare si pentru asistarea Beneficiarului in raspunsurile la clarificari pe perioada de implementare a proiectului.