Servicii de consultanta in vederea elaborarii documentatiei necesare, in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile, aferenta proiectului „Linie completa de productie pentru mediu de transport universal”, depus in cadrul POR 2014-2020

Activitati desfasurate:

  • Intocmirea dosarului de aplicatie pentru obtinerea finantarii nerambursabile:
    – Intocmirea Cererii de finantare;
    – Intocmire anexe Cerere de finantare, respectiv: Planul de afaceri, inclusiv Macheta – Analiza si previziunea financiara si Declaratiile solicitate prin chidul solicitantului.
  • Asistenta la depunerea aplicatiei de finantare on-line in sistemul MySMIS.