Asistenţă tehnică pentru susţinerea activităţii de control la faţa locului a proiectelor finanţate în cadrul AXEI II- POS CCE, prin achiziţionarea de servicii de consultanţă şi expertiză

Client: Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică si Inovare

 

Activităţi prestate:

  • Servicii suport pentru Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică si Inovare în vederea derulării misiunilor de verificare la faţa locului, prin oferirea unor expertize în următoarele domenii: automatică şi calculatoare, achiziţii publice, electronică şi telecomunicaţii, inginerie electrică, ştiinţa şi ingineria materialelor, managementul sistemelor tehnologice, transporturi şi fizică.
  • S-au desfăşurat activităţi de verificare la faţa locului şi activităţi de control în conformitate cu procedurile O.I. Cercetare şi cu OUG 66/2011, s-au analizat punctele de vedere ale beneficiarilor asupra titlurilor de creanţă şi a recomandărilor implementate de beneficiari în urma raportului de verificare. Ca rezultat al activităţilor menţionate mai sus, s-au elaborat documente specifice acestui tip de verificare (raport de misiuni, liste de verificare, titluri de creanţe, etc).

 Perioada contractuală: octombrie 2012 – mai 2015

Loc de desfăşurare: Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea București – Ilfov