Servicii de consultanţă pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare a cererilor de rambursare aferente proiectelor finanţate în cadrul Axei II a POS-CCE

Client: Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică si Inovare

 

Activităţi prestate:

 • Prestarea de servicii de consultanţă pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanţate în cadrul Axei prioritare 2 a POS-CCE, pentru următoarele categorii de servicii:
 • Verificări de Cereri de Rambursare;
 • Verificări de Cereri de Plată;
 • Emitere punct de vedere (inclusiv verificarea eligibilităţii Cererilor de finanţare depuse prin POC) / Opinie la solicitarea Beneficiarului;
 • Realizarea de vizite de monitorizare;
 • Prestarea de consultanţă în management de proiect pentru realizarea în bune condiţii a serviciilor de consultanţă pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanţate în cadrul Axei prioritare 2 a POS-CCE, prin realizarea următoarelor activităţi, împreună cu echipa de proiect a beneficiarului:
 • Alocare experţi pentru verificări;
 • Primire clarificări şi transmiterea acestora către experţi;
 • Transmitere solicitări către Organismului Intermediar pentru Cercetare;
 • Transmitere răspuns clarificări către experţi;
 • Verificare formală livrabile şi transmitere de feed-back către experţi;
 • Transmitere livrabile către Organismul Intermediar pentru Cercetare;
 • Alte activităţi ce ţin de buna desfăşurare a proiectului.

 Perioada contractuală: iunie 2015 – decembrie 2015

Loc de desfăşurare: Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea București – Ilfov