Sprijin pentru eficientizarea managementului POSDRU şi dezvoltarea unei platforme comune de lucru pentru OIPOSDRU şi AMPOSDRU

Client: Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Activităţi prestate:

    • Primirea şi verificarea administrativă, pe baza listelor de verificare specifice, a cererilor de rambursare, a rapoartelor tehnico-financiare, a anexelor şi documentelor suport ale cererilor de rambursare pentru proiectele strategice şi de grant repartizate, implementate în cadrul domeniilor majore de intervenţie delegate OIPOSDRU;
    • În procesul de verificare administrativă a Rapoartelor Tehnico – Financiare şi structurii grupului ţintă sprijinit declarat de beneficiar, pentru proiectele strategice și de grant repartizate, implementate în cadrul domeniilor majore de intervenție delegate OIPOSDRU, poate contacta telefonic, prin eșantion, persoanele din grupul țintă raportat pentru a se asigura de participarea acestora la activitățile proiectului;
    • Ajustarea categoriei de risc a proiectelor în funcţie de rezultatul verificărilor de management efectuate în conformitate cu procedura aplicabilă, pentru proiectele strategice şi de grant repartizate care sunt finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie POSDRU delegate, în modulul Action Web;
    • Pe baza categoriei de risc în care este încadrat proiectul repartizat, precum şi în funcţie de alte Instrucţiuni AMPOSDRU, verificarea modului în care eşantionul prezentat de beneficiar coincide cu cel generat de modulul Action Web, precum şi dacă documentele justificative care vor fi analizate cu ocazia verificării administrative a cererilor de rambursare sunt cele corespunzatoare;

 Perioada contractuală: septembrie 2015 – decembrie 2015

Loc de desfăşurareRegiunea București – Ilfov