This is the default blog title

Afla ultimele noutati in domeniu.

A fost lansat Apelul POR 2.1.A – Microintreprinderi – 200.000 Euro (2019)

didier-weemaels-36055-unsplash

Vesti bune pentru microintreprinderile romanesti care incepand din Iulie 2019 pot depune cererile de finantare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile de pana la 200.000 de Euro, in cadrul Axei 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Echipa TeamPro a analizat ghidul specific 2.1.A si a alcatuit un „must know” legat de conditiile de eligibilitate. Astfel, gasiti mai jos informatiile cele mai importante structurate pe intrebari cheie si raspunsuri.

 

Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul priorității de investiții?

 • Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru.

Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții?

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

 

Tipuri de investiții eligibile

 • Investiții în active corporale: lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, mai putin mijloacele de transport
 • Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte Drepturi şi active similare
 • Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică

 

Criterii de Eligibilitate:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, Sau b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
 • Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest sau București Ilfov.

Valoarea maxima a ajutorului

 • Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului

Indicatorii de proiect

 • Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la numărul mediu de salariați, respectiv:
 • Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului
 • Menținerea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare

 

Care este valoarea eligibilă minimă a unui proiect?

 • Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific), respectiv 4.7552 lei/euro.

Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

 • Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis

 

Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

 • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.07.2019 ora 12:00:00
 • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.11.2019 ora 12:00:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Adauga comentariu