Evaluare proiecte Programul Intereg V-A Romania-Ungaria

Servicii de consultanta si asistenta in evaluarea proiectelor propuse spre finantare pentru Autoritatea de Management a Programului Intereg V-A Romania-Ungaria

Contracte:

  1. „Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) si a incidentei ajutorului de stat, pentru apeluri de propuneri de proiecte din cadrul Programului INTERREG V-A ROMANIA-UNGARIA”
  2. „Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punctul de vedere calitativ (tehnico-financiar) și a contestațiilor primite după evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar), pentru CF1 și respectiv pentru CF2/CF”

 

Category: Asistență tehnică

Date: 2017-2018

Client: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice