Elaborare Planuri de Marketing

Servicii de consultanta in vederea elaborarii Planului de Marketing pentru obiectivul  ”Conservarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului cultural din ansamblul de monumente istorice al Manastirii Caldarusani” si pentru “Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului cultural din ansamblul de monumente istorice al Manastirii Balamuci, judetul Ilfov” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 5, PI 5.1 Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Client: Consiliul Judetean Ilfov

Category: Elaborare Plan de marketing

Date: 2017

Client: Consiliul Judetean Ilfov

Place: Judetul Ilfov