Efectuarea serviciilor de audit cu privire la achiziţiile derulate în cadrul obiectului de invesţie “Achiziţie de echipamente specializate pentru Danube Leisure Concept SRL

Client: Danube Leisure Concept SRL

 

Activităţi prestate:

  • Verificarea procedurilor de achiziţie derulate de beneficiarului privat, verificarea conformităţii întocmirii documentelor în concordanţă cu legislaţia naţională în vigoare şi cu instrucţiunile specifice POP şi propunerea unor măsuri de corectare a deficienţelor de natură formală.

 Perioada contractuală: ianuarie 2016

Loc de desfăşurare: Regiunea București – Ilfov