Evaluare Program FAMI-FSI

Servicii de evaluare intermediară a proiectelor din cadrul Fondului pentru Securitate Internă și Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, Cadrul financiar 2014-2020, domeniul Afaceri interne (FAMI-FSI)

  • Obiectul contractului a constat în prestarea de servicii pentru evaluarea intermediară a Programelor Naţionale la jumătatea perioadei de implementare a proiectelor din cadrul Fondului pentru Securitate Internă și Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, Cadrul financiar 2014-2020, domeniul Afaceri interne, iar aceasta s-a bazat pe următoarele criterii: eficacitate, eficienţă, coerenţă, relevanţă, valoare adăugată UE, sustenabilitate, complementaritate și simplificarea/reducerea birocrației.
  • Evaluarea intermediară a Programelor Naţionale FAMI-FSI a cuprins perioada 01 Ianuarie 2014 – 30 Iunie 2017.
  • Rezultatele evaluării au fost destinate:
    • a) Comisiei Europene, în calitate de principal finanţator al acţiunilor Cadrului financiar 2014-2020, domeniul Afaceri interne (FAMI-FSI);
    • b) autorităţilor competente pentru gestionarea Cadrului financiar 2014-2020, domeniul Afaceri interne (FAMI-FSI);
    • c) altor entităţi din România, relevante pentru gestionarea/implementarea acţiunilor în domeniul migraţiei.

Perioada contractului: Octombrie – Decembrie 2017

Category: Asistență tehnică

Date: Octombrie – Decembrie 2017

Client: Ministerul Afacerilor Interne

Place: Bucuresti