This is the default portfolio custom title

This is the default portfolio custom subtitle

Servicii de expertiza de specialitate pentru activitatile de control, rambusare si verificare achizitii

Obiectivele specifice  constau in:

  • Sprijinirea activitatii de verificare a posibilelor suspiciuni de neregula si frauda pentru proiectele finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE, Axa III – TIC pentru sectoarele privat si public pentru acordarea de expertiza de specialitate;
  • Emiterea de puncte de vedere on the desk asupra solicitarilor de clarificare a suspiciunilor primite pentru proiectele finantate prin Programul Operational Competitivitate – POC – Axa 2 pentru acordarea de expertiza de specialitate.
  • Sprijinirii activitatii de management financiar verificari achizitii si verificari la fata locului/sediul OIPSI la nivelul proiectelor Axei Prioritare 2 aferenta POC si a proiectului major RoNet pentru acordarea de expertiza de specialitate.


Category: Verificari administrative

Date: YOUR_TEXT

Client: YOUR_TEXT

Place: YOUR_TEXT